AGROVAR CC – СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА УМНО РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИ

Едно решение за бъдещето на РЕГЕНЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Ние даваме контекст на вашите агрономически данни и ви помагаме да вземете правилните решения в правилния момент

Софтуерът Agrovar дава препоръки на нашите клиенти за това как да използват покривни култури и регенеративни практики, за да подобрят здравето на почвата си, устойчиво да поддържат добивите си и да намалят разходите си с по-малко въздействие върху околната среда.

Проблемът

Съществуват редица източници на информация за принципите на регенеративно земеделие, но започване на успешното им прилагане на ниво стопанство, остава загадка за повечето фермери. Повече от 88% от стопанствата изпитват затруднение през първите 3-5 години от тяхното въвеждане.

Сред тях, 96% посочват направените грешки през този период като основен двигател за подобрение, а 62% са избрали постепенното въвеждане на различни практики за минимизиране на неблагоприятните възможности.

РЕШЕНИЕТО

Софтуерът, който създадохме ви позволява да вземате информирани решения за покривните култури за вашите площи, като управлявате риска от избор на неподходящи култури и миксове, според почвените и микроклиматични условия.

Какво прави AgroVAR CC уникален

Създадохме собствена AI технология която взема предвид над 2,000,000 информационни точки за всяко поле
Препоръките които даваме са базирани на историческа макро и микроклиматична информация, почвени анализи и агрономическа информация за всяко индивидуално стопанство

Вашите полета

Подбор на подходящи растения

Избор на подходящи практики

Оценка на микроклимат

AgroVAR CC

Как работи нашето AI на ПРАКТИКА

Подходящи продукти

Оценка на плодородието

Изчисляване на ефектите на микса

ЗАПОЧНИ СЕГА

Step

ВАШИТЕ ПОЛЕТА

Разчертайте полетата си във вашият акаунт и сложете информация за сейтбооборота и начина на обработка

Step

ОЦЕНКА НА МИКРИКЛИМАТ

Според геолокацията на полетата определяме микроклиматичните трендове които са определящи за

Step

ОЦЕНКА НА ПЛОДОРОДИЕТО

Нашата утвърдена методология за определяне на почвеното здраве и плодородие анализира 27 различни почвени компонента и процеси

Step

ПОДБОР НА ПОДХОДЯЩИ РАСТЕНИЯ

След анализ на данните софтуерът ще даде препоръка за приоритетни цели и за най-подходящият микс от покривни култури който да се фокусира към подобряването резултатите им.

Step

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ МИКСА

софтуерът анализира сателитни изображения и използва предсказващи алгоритми за да следи прогреса на културите

Step

ПОДБОР НА ПОДХОДЯЩИ ПРАКТИКИ

След анализ на данните софтуерът ще даде препоръка за подходящи практики които биха намалили ерозионните процеси и климатичният натиск върху почвата

Upcoming Q1 2023

Step

ПОДБОР НА ПРОДУКТИ

След анализ на данните софтуерът ще даде препоръка за подходящи органични продукти които биха заместили изцяло или частично минералните торове и пестициди и биха имали позитивен ефект върху почвеното здраве и биоразнообразие